O firmě
Datové sítě Internet Výpočetní technika Telekomunikace Servis

Komplexní datové a
telekomunikační služby

Dotazník spokojenosti zákazníka


Vážení zákazníci a obchodní partneři,

stále se snažíme zlepšovat své dodávané produkty a služby a proto je pro nás duležité znát Váš názor na naši práci. Budeme rádi, pokud si najdete čas a vyplníte tento krátký dotazník. Získané údaje budou sloužit pro interní potřebu společnosti Zeal.s.r.o. Dotazník je vypracován jako součást marketingových aktivit v rámci certifikovaného systému řízení jakosti (ISO 9001). Cílem tohoto dotazníku je zlepšení vztahu mezi společností Zeal s.r.o. a našimi zákazníky, kteří využívají naše dodané produkty a služby.

Jméno zákazníka:
(Název společnosti)
Adresa:
Jméno hodnotitele:
(jen u právnických osob)
Funkce:
Emailová adresa: Telefon:


V následující tabulce zvolte hodnocení, odpovídající dle Vašeho názoru úrovni hodnoceného kriteria. Hodnotící stupnice je následující:
1 – velmi spokojen, 2 – spokojen, 3 – spokojen s výhradami , 4 – velmi nespokojen
Máte-li konkrétní připomínky nebo komentáře, prosíme připojte je k jednotlivým kritériím.

Kritéria hodnocení Hodnocení   Připomínky
1 2 3 4
Profesionalita našich zaměstnanců
Kvalita poskytovaných služeb
Rychlost reakce na Vaše požadavky,
snaha Vám pomoci
Nabízený sortiment zboží a služeb
Vystupování a přístup našich
zaměstnanců (snaha problém
vyřešit, poradit)
Komunikace ze strany naší společnosti
Prezentace naší firmy
Platební podmínky
 
Doporučili byste naše služby? Ano Ne
 

Ochrana proti zneuľití: Kolik je padesáttři mínus čtyřicetjedna?

   


Upozornění: Všechna pole kromě Jména hodnotitele, Funkce a Připomínek jsou povinná


SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti Zeal s.r.o., aby jakožto správce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zpracovala moje osobní údaje zde uvedené do informačního systému za účelem marketingového využití, tj. zejména zasílání informací o marketingových akcích svých i svých obchodních partnerů. Tento souhlas zahrnuje v uvedeném rozsahu i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakožto i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu.

Poskytnuté údaje budou zpracovány správcem nebo jím pověřenými zpracovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji dobrovolně a beru na vědomí, že mám právo přístupu k údajům, které jsem poskytl/a, a další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. a tento souhlas můžu kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

Powered by phpRS & mnk, Graphic design by MaxWeb, Copyright 2006, Zeal s.r.o.