O firmě
Datové sítě Internet Výpočetní technika Telekomunikace Servis

Komplexní datové a
telekomunikační služby

Implementace IP telefonie pomocí prvků firmy Cisco Systems

Prvky Cisco Systems

IP telefonie se během posledních deseti let vyvinula z prototypu v technologii, která v mnoha ohledech překonává klasický přenos hlasu a má funkce, které běžná telefonní ústředna ani nedokáže nabídnout.

Firma Cisco Systems je vůdcem na trhu IP telefonie a její hardware a software je tím nejkvalitnějším, co se dá na trhu sehnat.Přednosti IP telefonního terminálu, které ocení koncový uživatel:

XML prohlížeč
text, grafika, obrázky, dokumentyExtension Mobility
možnost přihlášení se ke kterémukoliv přístroji pod svým číslem ať je to kdekoliv

                    

Telefonní seznamy
nejen interní ale i externí, které jsou přístupné na internetu (v ČR Telefonica)

Integrace s intranet aplikacemi
telefon slouží jako www prohlížeč                    

Aby byl obrázek IP telefonie úplný je třeba vidět jak samotnou síťovou inrastrukturu s podporou kvality služeb, telefonní terminály a řídící servery s maximální podporou otevřených standardů, tak i rozšiřující aplikace, které jsou díky integraci datové a hlasové sítě schopny přinést větší funkčnost při vynaložení menšího úsilí a investičních nebo provozních nákladů.

Všeobecné výhody prvků Cisco Systems:

In-line napájení
telefonních terminálů


                    
                    
                    

Automatická konfigurace VLAN
na přípojce telefonního
                    terminálu
                    
                    

Jeden server
obslouží několik tisíc IP telefonů


                    
                    
                    

V okamžiku spojení již hovor závisí jen na daných telefonních
                    přístojích
                    
                    
                    

Možnost sdružení až pěti serverů do clusteru
jeden cluster dokáže obsloužit
                    až 30 000 IP
                    telefonů
                    
                    

CallManager lze zapojit do clusteru o 5 serverech, které se vzájemně zálohují. V případě výpadku serveru přechází vytváření nových hovorů po stejné infrastruktuře na jeden ze zbylých serverů, existující hovory nejsou přerušeny neboť jsou navázány přímo mezi stanicemi oněch účastníků. Výpadek primární infrastruktury a přechod na záložní infrastrukturu se v hovoru projeví téměř neznatelným jednorázovým zpožděním. Pro navázání hovoru je nutné spojení se signalizačním serverem CallManageru, proto je do směrovačů - pokud by ke ztrátě spojení s CallManegerem přeci jen došlo - přidávána vlastnost SRST (Survivable Remote Site Telephony) soběstačná telefonie vzdálené lokality, která zajistí, že uživatelé mohou stále telefonovat.

Možnosti Cisco CallManageru:

Konfigurace a správa IP telefonů
IP telefony jsou bezúdržbové, z CallManageru je lze ovládat na úroveň výměny firmwaru nebo resetu přístroje
                    
Správa očíslovacího plánu
pravidla, podle kterých volit brány do sítí a překladová pravidla


                    

Správa uživatelů a jejich oprávnění
integrovaná s databází uživatelů pro datovou síť

                    
Účtování hovorů
vše je vedeno v databázi s možností napojení na účetní program

                    

Svůj respekt na tomto poli si však firma Cisco Systems vydobyla hlavně díky bezkonkurenční podpoře svých produktů v podobě softwaru a rozšiřujícíh aplikací. Mezi tyto pokročilejší funkce, které ocení zejména správcové sítě, patří:

Unity
jednotný vzkazový systém integrovatelný s MS Exchange
                    nebo Lotus Notes
                    
                    

CRA (Customer Response Application)
IVR systém podporující hlas,
                    XML, www a email
                    
                    

IPCC
jeden cluster dokáže obsloužit až 30 000 IP telefonů
                    
                    
                    

Conference connection
plánování a uskutečňování konferenčních
                    hovorů,
                    přihlašování se ke
                    konkrétní
                    konferenci, na
                    které má uživatel
                    povolenou účast
                    
                    
                    
                    

Personal Assistant
možnost definovat si vlastní pravidla
                    pro zpracování
                    příchozích hovorů
                    podle aktuálního
                    času, identity
                    volajícího a stavu
                    itineráře
                    (například v MS
                    Outlooku)
                    
                    

Cisco se především pokusilo specifikovat celkový obrázek, kam patří nejen IP telefonie, ale i ostatní multimediální přenosy, jako jsou videokonference nebo distribuce videosignálu. Dále pak infrastruktura i rozšiřující aplikace. Celkově je koncept nazýván AVVID (Architecture for Voice Video and Integrated Data). Cisco se snaží ho svými řešeními (ať už se jedná o produkty nebo celkový návrh jejich konfigurace) vyplnit jako celek a jako důkaz otevřenosti a rozšiřitelnosti pracuje i na vytvoření ekosystému partnerů, kteří nabízejí různé hardwarové a hlavně softwarové doplňky nebo spolupráci na celkovém řešení.

Cisco standard AVVID nabízí otevřenou architekturu, která řeší problematiku přenosu hlasu od infrastruktury po aplikace a díky otevřeným rozhraním a protokolům dává do budoucna možnost integrace s aplikacemi dalších výrobců nebo úpravy funkcí podle potřeb zákazníků.

Powered by phpRS & mnk, Graphic design by MaxWeb, Copyright 2006, Zeal s.r.o.