O firmě
Datové sítě Internet Výpočetní technika Telekomunikace Servis

Komplexní datové a
telekomunikační služby

Co je to IP telefonie?

IP telefonie

IP (Internet Protocol) telefonie, někdy též označována jako VoIP (Voice over Internet Protocol) čili přenos hlasu pomocí internetového protokolu, je metoda umožňující telefonovat po počítačové síti, používané pro přenos počítačových dat.

IP telefony jsou vlastně jednoúčelové počítače se vzhledem telefonu. Kromě své klasické funkce přenosu hlasu fungují stejným způsobem jako počítač nebo v některých případech mohou dokonce počítač zcela nahradit. Nabízejí proto mnoho dalších hlasových, datových i obrazových funkcí, které tradiční telefony nemohou.

Kromě běžných funkcí klasického telefonu, které prakticky zahrnují pouze telefonování, mezi možnosti IP telefonního přístroje patří: купить кофе

Zobrazení кофе в зернах
dokumentů na
displeji

textových zpráv,
grafiky, obrázků a
                    dat stažených z
                    internetu
                    

 

Zobrazení jména
volajícího nebo
jiných údajů

uložených v
podnikovém IS
                    
                    
                    

 

Kalendář
včetně diáře                    
                    
                    

 
 
 

Telefonní seznam
interní a/nebo
veřejný


 

Elektronický záznamník 
 

Hovor uskutečněný pomocí IP telefonie je naprosto shodný s telefonováním v běžné telefonní síti. Volající zvedne sluchátko, zvolí číslo volaného a pak už může hovořit beze změny kvality hlasu. Pokud se takový hovor uskuteční v rámci podniku, je výhradně využita existující datová síť namísto klasické jednotné telekomunikační sítě. Oba uživatelé tedy spolu hovoří mimo síť telefonního operátora, jen s využitím datového spojení mezi centrálou a volanou pobočkou.

Klasická telefonní ústředna je nahrazena specializovaným výkonným počítačem, zapojeným do počítačové sítě. Není proto třeba dalších telefonních vedení, neboť propojení IP telefonů zabezpečuje datová počítačová síť. Pokud organizace sídlí ve více městech a jednotlivé pobočky má propojeny počítačovou sítí, může tuto síť využít i pro přenos telefonních hovorů, aniž by musela využívat služeb telefonních operátorů.

Kromě běžných funkcí klasické ústředny, mezi něž spadají správa očíslovacího plánu, ovládání a konfigurace telefonních plánů, ostatní funkce související s provozem, navázování a ukončování hovorů, přesměrovávání, obsluha konferenčních hovorů, hlasová pošta, možnost ovládání telefonního terminálu z počítače, IP telefonie navíc nabízí:

Úspory při telefonování v rámci vlastní sítěMožnost přenosu a cestování čísla
s konkrétní osobou, které patří, kamkoliv v síti


                    
                    
Integrace datové a hlasové pošty
textové i hlasové zprávy, přístup přes počítač i telefon, hlasová syntéza dokáže přečíst textové zprávy do telefonu, na počítači je
                    možné přehrát hlasové a
                    multimediální zprávy, přes telefon
                    možnost přehrávat vzkazy a
                    ovládat emailovou aplikaci
                    
                    

 

Upgradování a rozšiřování o nové funkceSoučasná komunikace přes více médií
sdílení aplikací nebo webových stránek současně s hlasovou komunikací, dálková spolupráce na
                    projektech nebo interaktivní výuka
                    
Interaktivní hlasové systémy
IVR (Interactive Voice Response), systémy zajišťující generování automatických odpovědí, plně interaktivní systémy ovládané
                    hlasem či klávesnicí telefonu
                    
                    
                    
                    
                    

 

IP telefonie je dnes prověřenou technologií, která standardně nabízí srovnatelnou a často i lepší funkčnost a spolehlivost než tradiční telefonní systémy.


Prohlédněte si


 

Případová
studie 1Popis klienta
Malá firma zabývající se prodejem čerpací techniky s jednou pobočkou v sousedním státě. Zaměstnanci používají 15 stolních a 8 přenosných počítačů. Firma má 18 pevných a 13 mobilních telefonních stanic.

Hlavní požadavky klienta
vytvoření infrastruktury pro realizaci IP
   telefonie
propojení tuzemské centrály se zahraniční
   pobočkou
zajištění spolehlivosti této komunikační
   sítě

více zde

 

Případová
studie 2Popis klienta
Nadnárodní společnost zabývající se výrobou zdravotnických a hygienických potřeb s ústřední centrálou v jiné členské zemi EU. Tuzemská část firmy se skládá z několika velkých výrobních závodů a mnoha menších poboček a používá přes 700 stolních a přenosných počítačů, asi 500 stolních a 300 mobilních telefonních stanic.

Hlavní požadavky klienta
vytvoření infrastruktury pro realizaci IP
   telefonie
IP telefonické propojení tuzemských
   poboček s tuzemskou centrálou
napojení této sítě na již existující
   zahraniční datovou síť a ústřední centrálu
centrální zpracování tuzemských hovorů
   serverem na tuzemské centrále

více zde

 


Powered by phpRS & mnk, Graphic design by MaxWeb, Copyright 2006, Zeal s.r.o.