O firmě
Datové sítě Internet Výpočetní technika Telekomunikace Servis

Komplexní datové a
telekomunikační služby

Outsourcing

Externí správa počítačové sítě

Pro malé a střední firmy (SMB) není příliš efektivní zaměstnávat vlastního správce sítě, případně celé oddělení informačních technologií. V takových případech je mnohem výhodnější využívat služeb externího správce sítě, případně delegovat kompletní outsourcing IT na specializovanou firmu.

Prvky tvořící kompletní outsourcing IT - komplexní řešení správy, údržby, ochrany, zabezpečení a vývoje IS: ламода

 

Správa hardwaru
osobních počítačů, notebooků, tiskáren, aktivních i pasivních síťových prvků

                    
Správa systému
nastavení uživatelských práv, zálohování dat, databáze, zabezpečení sítě бонприкс

                    
Správa souborových a poštovních serverů
na platformách Microsoft a Linux


Administrace a dálková správa
Vypracování strategie rozvoje IS/ITKomunikace se zaměstnanci a operativní řešení problémů v IS                    

 

Kompletní servis hardwaru a správa softwaru                    
Zajištění spotřebního materiálu
tonerů, cartridgí, pásek, datových médií apod.


                    
Rychlá reakční doba
nastavená dle požadavků klientaTelefonická podpora hotline
Zaškolení zaměstnanců
poradenská činnostSoftwarový audit
                    

 

Přínosy outsourcingu

Efektivnější využití finančních prostředků - firma ušetří jak čas (potřebný k zaškolení vlastního IT pracovníka), tak i peníze (náklady na vytvoření pracovního místa, náklady na sociální a zdravotní pojištění) a tyto úspory vložit do investic, které právě potřebuje realizovat - vytvoření nových pracovních pozic, vzdělávání pracovníků nebo nákup nového vybavení - přímo souvisejících s jejím předmětem podnikání.

Navíc zvládnutí tak široké oblasti, jakou dnes IT je, není v silách jednoho člověka. Outsourcingem získává firma přístup ke znalostní datábázi několika odborníků s různými specializacemi.

Výhodou je také přesun zodpovědnosti a jistota jak zabezpečení, tak okamžité pomoci. Vzhledem ke kvalitnímu připojení k internetu je zajištěna pomocí vzdálené správy okamžitá reakce na závady zařízení, serverů i jednotlivých pracovních stanic.

V případě že firma již svého IT pracovníka má a přeje si tuto pozici zachovat, pak je pro tohoto zaměstnance přínosem ulehčení starostí a možnost soustředit se na podstatné záležitosti, vyžádat si pomoc pouze ve chvílích, kdy nápor sám nezvládá či možnost konzultace právě řešené problematiky.


Prohlédněte si


 

Případová
studie 1Popis klienta
Cestovní kancelář se dvěma pobočkami vzdálenými od centrály 25 a 90 kilometrů. Firma má 12 stolních počítačů (8 na centrále a 4 na pobočkách) plus 6 přenosných počítačů.

Hlavní požadavky klienta
zpřístupnění online
   objednacího systému pro
   klienty
vzdálený přístup pro
   dislokované pobočky
spolehlivé řešení otázky
   zálohování

více zde 

Případová
studie 2Popis klienta
Firma zabývající se výrobou a dodáváním čerpací techniky. Firma používá 12 stolních počítačů plus 3 přenosné počítače. V jejím areálu se dále nacházejí těžké obráběcí stroje, které mohou být dálkově ovládány počítačem.

Hlavní požadavky klienta
integrace počítačů a
   strojů v celém areálu do
   jedné sítě (propojení
   nově postavených hal,
   připojení nově
   zakoupeného
   laserového řezacího
   stroje)
spolehlivé řešení v oblasti
   zálohování
rychlé a kvalitní připojení
   k internetu a stálé
   napojení na centrálu v
   jiné členské zemi EU

více zde


 

Případová
studie 3Popis klienta
Projekční kancelář specializující se na výrobu, konstrukční práce, dodávku jednoúčelových strojů, automatizovaných linek a přípravků. Firma má dvě kanceláře, které jsou od sebe vzdáleny 0,3 km a připravuje výstavbu vlastní výrobní haly vzdálené 1,3 km. Ve firmě je 20 stolních počítačů plus 7 přenosných počítačů.

Hlavní požadavky klienta
velkokapacitní a
   spolehlivé propojení obou
   kanceláří
vysokorychlostní připojení
   k internetu
zabezpečení a zálohování
   dat
návrh řešení a
   implementace poštovního
   serveru
možnost rozšíření sítě do
   budoucna podle potřeby

více zde

 


Powered by phpRS & mnk, Graphic design by MaxWeb, Copyright 2006, Zeal s.r.o.